• Tor Inge Jøssang

Advarer mot flomfare på Tau

Tysdalsvatnet kan skape flomkatastrofe på Tau, hevder Jostein Jøssang.