• Nokas-dømte Metkel Negassie Betew (35) møtte torsdag i Borgarting lagmannsrett i Oslo for å overbevise retten om at han kan prøveløslates. Erlend Aas, Scanpix

Ny rettsrunde for NOKAS-dømt

Nokas-dømte Metkel Negassie Betew (35) møtte torsdag i Borgarting lagmannsrett i Oslo for å overbevise retten om at han kan prøveløslates.