25 tjuveri på få veker

To personar ved lensmannskontoret i Rennesøy etterforskar innbrots-raidet i Rennesøy som pågjekk frå slutten av november og i desember.