Den gladeste kirkedagen

Enkelte måtte ned fra påskefjellet for å oppleve kirkeårets høydepunkt i Stavanger domkirke.