Alene på banen vest for Kjølen

Skredgruppa til Rogaland Røde Kors er unik på Vestlandet og Sørlandet.