Rektor snur om klemme-forbud

Rektor ved Øygard ungdomsskole snur og erkjenner at det ikke var noen god íde å innføre forbud mot klemming og fysisk kontakt i friminuttene.

Elevene i 8. klasse på Øygard ungdomsskole fikk klemme-forbud. Nå snur rektor i saken.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Mandag denne uken fikk elevene på 8. trinn beskjed om nye ordensregler. I den ene regelen heter det:

«Ingen fysisk kontakt (klemming, handshake, knuffing etc.) i friminuttene mellom kl. 08.15-14.00».

Forbudet mot fysisk kontakt i friminuttene ble ikke diskutert i Samarbeidsutvalget ved skolen før det ble innført.

Etter at Aftenbladet skrev om saken mandag har det vært mye reaksjoner i sosiale medier. Elever og foreldre reagerte også på de nye reglene.

– Med det nye regelverket blir det nesten slik at vi ikke får vise følelser. Hvilket signal er dette å sende? Fysisk kontakt kan være viktig i et vennskap. Nå er til og med et vennskapelig klapp på skulderen forbudt på skolen, sa Nicole Nielsen (13) til Aftenbladet mandag kveld.

Tar selvkritikk

Nå snur skolen i saken. Fungerende rektor Anja Sarita Røyneberg erkjenner at det ikke var noen god idé å innføre klemme-forbud i friminuttene. Hun legger seg flat og tar selvkritikk for måten skolen informerte om det på.

– Vi ønsket å gjøre noen tiltak for å skape et godt psykososialt miljø for elevene, men vi ser at vi burde formulert oss annerledes. Klemme-forbudet fikk all oppmerksomheten i stedet for alle de andre tiltakene vi gjør for å skape et bedre skolemiljø for elevene. Det var uheldig å skrive at fysisk kontakt og klemming ikke er tillatt i friminuttene. Det burde vi tenkt på, og den setningen burde ikke vært med, sier Røyneberg.

– Burde ikke disse nye reglene vært diskutert med elever og foreldre før dere innførte dem?

– Jo, og normalt sett gjør vi det. Men dette var et midlertidig hastegrep som ble tatt for en kort periode, og vi fikk forbedring allerede første dagen, sier Røyneberg.

– Hvordan ser du på all oppmerksomheten saken har fått?

– Det som er positivt å ta med seg videre er at vi som skole tar grep når vi opplever at noe ikke er bra. Vi innførte flere regler for å skape et bedre miljø, og det er ingen som har reagert på de andre reglene, men det burde ikke stått at klemming ikke er tillatt. Vi vil ikke straffe elever som vil gi hverandre en klem. Det er negativ fysisk kontakt vi ønsker å gjøre noe med, sier Røyneberg.

– Intensjonene var gode

Rektor har også diskuterte saken med kommunaldirektør for oppvekst skole Pål Larsson i Sandnes kommune.

– Jeg har snakket med rektor, og vi er enige om at det ikke var rett måte å håndtere dette på slik det kom ut både på skolens hjemmeside og i media, sier Pål Larsson til Aftenbladet.

Han understreker at de nye reglene ble innført i beste mening.

– Dette ble gjort i beste mening for å få slutt på en ukultur med det jeg vil kalle uvøren fysisk atferd. Intensjonene var gode, men det kom feil ut. Klemming er positivt, og det er ikke noe skolen vil at elevene skal slutte med, sier Larsson.

Nå vil skolen ha en dialog med elever og foreldre for å diskutere hvordan de skal unngå at knuffing og fysisk kontakt utvikler seg til uheldige situasjoner.

– Nye ordensregler skal alltid diskuteres med elever og foreldre. Det ble ikke gjort i dette tilfellet fordi skolen så på dette som et midlertidig tiltak for å løse et problem. Det tar skolen selvkritikk for, og de vil jobbe sammen med elever og foreldre for å se på dette, sier Larsson.

Mandag forklarte rektor ved skolen at bakgrunnen for de nye reglene var mye fysisk kontakt mellom elevene som ofte endte med knuffing og småkonflikter.

– Bakgrunnen er at det har vært en del knuffing, klemming og hand-shaking som egentlig er positiv, men som ender opp i småkonflikter og gjerne med at noen ligger i bakken. Det er rett og slett veldig mye fysisk kontakt mellom en del elever på 8. trinn, sa fungerende rektor Anja Sarita Røyneberg ved Øygard ungdomsskole i Sandnes til Aftenbladet.

Les også

Elevene får klemme-forbud i friminuttene

Opp til skolen

Det er opp til den enkelte kommune, fylkeskommune eller skole å avgjøre hvilke regler man ønsker i ordensreglementet, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Ordensreglementet skal regulere elevenes rettigheter og plikter på skolen, så lenge dette ikke er fastsatt i lov eller på annen måte.

På skolens nettside skriver rektor følgende:

Tilbaketrekking av midlertidige tiltak

Skolen har valgt å trekke tilbake de midlertidige tiltakene med varighet på to uker som ble lagt frem for 8. trinn i går.

Skolen har sett en ukultur som var i emning på 8.trinn og ønsket derfor å gjøre noe med det. Alle elevene våre har rett på et godt psykososialt miljø, jamfør kapittel 9A i opplæringsloven. Vårt fokus var på å forebygge og regulere en uønsket atferd som noen elever opplevde som ubehagelig. Skolen vil nå være i dialog med klassene på 8. trinn for å høre hvordan vi sammen kan skape et bedre psykososialt miljø på trinnet. I tillegg vil skolen ha dialog med elevrådet, foreldreutvalget og samarbeidsutvalget om hvordan vi sammen kan arbeide for å skape et godt og trygt miljø, jamfør skolens visjon, trygghet, trivsel og læring. Skolen hadde en god intensjon med de nye reglene, men fokuset på klemming og fysisk kontakt ble helt feil i forhold til hvordan vi ønsker å framstå som skole. Vi beklager det som har skjedd, og vil stå på videre for å skape et trygt og godt miljø for alle elevene våre.

Publisert: