Forsand kan ikke stanse arbeidet med Nye Sandnes

Fylkesmannen mener at flertallet i Forsand ikke kan stanse det videre arbeidet med Nye Sandnes.

Ole Tom Guse (KrF) er en av de fremste pådriverne for å stanse en kommunesammenslåing mellom Sandnes og Forsand.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Forrige uke gikk et knappest mulig flertall i kommunestyret i Forsand inn for å be Stortinget om å oppheve vedtaket om å slå sammen Forsand og Sandnes i 2020.

I tillegg vedtok flertallet i kommunestyret at alt arbeid med Nye Sandnes skal opphøre umiddelbart. Noe som førte til at rådmannen i Forsand ba sine ansatte om å legge ned arbeidet med den nye kommunen. Det til tross for at fellesnemnda bestående av politikere og kommuneadministrasjon, er godt i gang med arbeidet.

Interpellasjonen til KrF, Sp, Ap og uavhengige Paul Løland ble behandlet i kommunestyret i Forsand onsdag i forrige uke. Et mindretall i kommunestyret klaget vedtaket inn til Fylkesmannen og ba om lovlighetskontroll.

Tirsdag ettermiddag konkluderte Fylkesmannen med at deler av flertallsvedtaket er ugyldig og at kommunestyret i Forsand ikke kan stanse arbeidet med en sammenslåing.

«Kommunestyret kan ikke utsette arbeidet i fellesnemnda, så lenge nemnda er lovlig etablert. Kommunestyret kan heller ikke instruere rådmannen til ikke å utrede saker som skal opp til behandling i fellesnemnda», heter det i avgjørelsen.

– Vi vurderer at de ikke kan stanse arbeidet. De har gjort en beslutning om hvem som skal delta og når de skal ha møter. Rådmannen har en rolle etter kommuneloven, så dette arbeidet kan ikke stanses, sier Lone Merethe Solheim, avdelingsdirektør hos Fylkesmannen til Aftenbladet.

Les mer:

Les også

Kan kommunestyret i Forsand stanse noe Stortinget har bestemt?

Flertallet vedtok også å be departementet og Stortinget om å oppheve vedtaket om sammenslåing av Forsand og Sandnes. I stedet ber de om en sammenslåing med Strand. Men Fylkesmannen har ikke tatt stilling til dette vedtaket.

Samtidig skriver Fylkesmannen at stortingsvedtaket fra 8. juni, om sammenslåing av Forsand og Sandnes kommuner, så langt er det endelige vedtaket kommunene må rette seg etter.

– Må komme videre

Både sandnesordfører Stanley Wirak og ordfører i Forsand, Bjarte Dagestad, ba om en snarlig avklaring slik at arbeidet med den nye kommunen kan fortsette upåvirket av vedtaket.

– Vedtaket er som ventet og i henhold til norsk lov. Nå håper jeg at vi kan komme videre og sammen bygge den nye kommunen. Det et ikke i nærheten av noe flertall på Stortinget for ny behandling og videre kamp fra motstanderne nå er jeg redd for ikke vil føre noe godt med seg. Det er en tid for å ta opp kamper og så er det en tid for å si at nok er nok, sier Wirak.

Ole Tom Guse (KrF) er skuffet.

– Det er dumt at vi mister dette pressmiddelet for å få Stortinget til å behandle saken på ny så fort som mulig. Istedenfor fortsetter vi å bruke snart millioner av kroner på en vei som flertallet i Forsand mener er feil, sier Guse.

Men han har langt fra gitt opp.

– Vi jobber videre med å få Stortinget til å behandle saken på ny slik at de gjør et vedtak med åpne øyne. Vi vet at det er mange å overbevise, men det jobbes parallelt med et forslag som går på reversering av de 31 kommunene som er slått sammen med tvang.

Steile fronter

I Forsand har frontene hele tiden vært harde, og flertallet kunne ikke vært knappere. Slik har det vært helt siden kommunestyret i Forsand sa ja til å danne en ny kommune sammen med Sandnes i september i fjor. Det var bare én stemme som skilte.

Frontene er fortsatt like harde, og flertallet er fortsatt like knapt. Men flertallet har altså snudd og nå ber de Stortinget om å oppheve vedtaket om å slå sammen de to kommunene. Igjen var det bare én stemme som avgjorde.

Bakgrunnen er at flertallet ser på Stortingsvedtaket som en tvangssammenslåing og at ordføreren og mindretallet i kommunestyret hindret det nye flertallet i å fatte et vedtak mot en slik sammenslåing under et ekstraordinært kommunestyremøte to dager før saken skulle behandles i Stortinget.

Fylkesmannen i Rogaland har slått fast at det var feil av mindretallet i kommunestyret å avvise politisk behandling av saken, og ordføreren har beklaget håndteringen.

Publisert: