• Knut S. Vindfallet

- Krysset er livsfarlig

— Jeg har vært nabo til dette veikrysset i snart 30 år. Flere ganger i halvåret har det skjedd ulykker her. Noen større, men mange mindre. Dette er et livsfarlig kryss.