• Rådmann Inger Østensjø i Stavanger kommune kan glede seg over et positivt regnskap for 2009 til tross for lavere skatteinntekter enn forventet. Kristian Jacobsen

Knallresultat for Stavanger i fjor

Stavanger kommune fikk et positivt driftsresultat på 319 millioner kroner i fjor, til tross for massiv svikt i skatteinntektene mot slutten av året.