• Trafikken på Stavanger lufthavn, Sola økte med 3,4 prosent i januar 2010 sammenlignet med januar 2009. Jon Ingemundsen

Mer trafikk på Sola

I januar reiste litt over 2,7 millioner passasjerer til og fra Avinors lufthavner — en økning på 4,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.