Kutter 30 mottaksplasser for asylsøkere

Utlendingsdirektoratet (UDI) har bestemt at det skal kuttes 177 mottaksplasser for enslige mindreårige asylsøkere.