Flere villatyverier

Politiet møter nye utfordringer med såkalt «ny kriminalitet»; omreisende kriminelle fra Øst-Europa. Så langt i år har politiet registrert 88 saker relatert til grovt tyveri fra villa, mot 73 de første seks månedene i fjor.