Kvinne mistet lappen for alltid

En time etter kjøreturen hadde 55-åringen en promille på 2,24. Kjøreturen fant sted en måned etter at hun hadde ferdigsonet en tidligere promilledom.