Tine-skrinet kom på plass

Tines konsernsjef Hanne Refsholt la fredag formiddag ned grunnsteinen til stormeieriet i Kviamarka næringsmiddelpark i Hå. Mange andre ledende representanter fra selskapet, entreprenører og lokale og regionale myndigheter deltok i markeringen.