• Colourbox

Straumbrot gav mjølkespreng

Når straumen forsvinn skaper dette enorme utfordringar for moderne mjølkebønder på Sjernarøy.