8 av 29 bosatt i Sola

Kun åtte av de 29 personene som ble pågrepet i torsdagens omfattende narkoaksjon på Nord-Jæren, er bosatt i Sola kommune.