Togene forsinket i rushet

En kabelfeil i Lura-området gjør togene på Jærbanen vil ha en forsinkelse på 20-30 minutter i rushet.