Dette må ned før Ryfylkeveien åpnes

Riksvei 13 holdes stengt til disse ismassene har kommet ned.