• Tastahallen i Stavanger åpnet igjen etter et legionellautbrudd i 2007. Helsesjef i Stavanger Egil Bjørlow tok seg da en dusj i den nyrestaurerte garderoben. Dag Knudsen

Stavanger kutter legionella-tiltak

– Vi har kuttet ut noen legionellatiltak fordi ny forskning ved har vist en del av det vi gjorde før, ikke virker, sier smittevernoverlege Max Jens Holm i Stavanger kommune.