Uvedkommende brøt seg inn i bedrifter

Tre bedrifter på Ålgård har hatt uvelkomment besøk fredag.