Høyesterett tar siste trekk i Hall Toll-saken

Tirsdag skal rikets øverste dommere ta stilling til om en uterestaurant er å betrakte som et lokale.