Obrestad får kystkultursenter

Etter synfaringar og nøye vurderingar har Jæren Kystlag fått klarsignal til å byggja kystkultursenter i den freda Obrestad hamn.