Vil finne ny vei til Jærhavet

Jæren friluftsråd vil nå forsøke å skaffe folk i Sandnes, Gjesdal, Klepp og Time en eller flere turveier til strendene og havet på Jæren.