Seks kvinner siktet for falsk gullsalg og trusler

Samtidig er politiet på jakt etter flere gullselgere.