• Statoil

Regjeringen klar for Valemon

Regjeringen fremmer en stortingsproposjon om utbygging og drift av Valemon-feltet i Nordsjøen.