Uklare avtaler skapte lekeplassbråk

Dagens utbyggingsavtaler gjør det klarere hvem som har ansvaret for lekeplassene, sier parksjef Ingjerd Bratterud.