1 av 100 må vente på ferjen

Under en av 100 biler må stå over den ferja de kommer tidsnok til. Før var dette tallet 11 av 100 biler.