• Svein G. Lunde, SUS

Går inn for 30 nye senger

SUS-styret ser alvorlig på dagens forhold på medisinsk klinikk. Men de nye sengene må skaffes innenfor årets budsjett.