– Storm i vannglass

– Det vil ikke bli tatt initiativ til sammenslåing fra sentralt hold, forsikrer Magnhild Eie (Sp).