- Må vi ha sota vinduer for å drikke bak i bilen?

Politiet inviterte i russestyrene i Stavanger til informasjonsmøte i dag. Og russen spurte — om mye rart...