Rekordkontrakt til Norconsult

Norconsult skal prosjektere Ryfast og Eiganestunnelen og har dermed dratt i land tidenes største konsulentkontrakt på vei i Rogaland.