• Her er hytteboken de fire omkomne skrev seg inn i. Navnene på de fire personene er sladdet som følge av at navnene ikke er frigitt fra politiet ennå. Odd Kristian Stokka

Dette er trolig det siste de skrev

De fire omkomne i Sirdal oppga alle at de var medlemmer av Den Norske Turistforening.