• Bybanen mellom Stavanger og Sandnes vil bruke 35 minutter, ikke 45. Her fra den nyåpnede bybanen i Bergen. Lars Idar Waage

– Tar ikke 45 min. med bybanen

Informasjonssjef Nina Henriksen Sædberg ved Bybanekontoret presiserer at bybanen vil bruke 35 minutter mellom Stavanger og Sandnes.