• Statens vegvesen

Fylkesmannen stopper Gandsfjord bru

Det er fare for at ei bru over Gandsfjorden svekker kollektivsatsingen til nye bydeler i Sandnes øst. Derfor krever fylkesmannen at bruplanen må avvente bybaneplanen for Nord-Jæren.