• Glen Musk, Adresseavisa

Ny jakt på rådmann i Sola

Knut Sæther, som var tilbudt jobben som ny rådmann i Sola, takket nei til jobben. Dermed må Sola begynne jakten på ny.