• Ryfastprosjektet er kommet så langt at det ikke lenger er en lokalpolitisk sak, uttalte Arild Melberg (KrF).

Nei til Ryfast-avstemming

Et stort flertall i Strand kommunestyre avviste et innbyggerinitiativ som krevde rådgivende folkeavstemming om Ryfast.