• FOTO: Tor Inge Jøssang

Vil ikke bruke penger på rassikring

Strand ble bedt om å legge 4 millioner kroner i et spleiselag for rassikring langs Tysdalsvatnet, men flertallet i formannskapet vil bare yte halvparten.