• Det norske Nobelinstitutt

Hvor skal fredsprisvinneren hedres?

Stavangers eneste fredsprisvinner, Christian Lous Lange, skal frem fra glemselen. Nå spekulerer kommunen på hvilken plass som skal gå hans navn.