• - Jeg var den første som beklaget at kjønnsfordelingen ikke ble bedre på den endelige listen over kandidater, sier Inger Kari Søyland. Anders Minge

Bispedømmerådet svarer på kvinnekritikken

Da Ernst Baasland takket for seg, gikk leder Inger Kari Søyland i Stavanger bispedømmeråd offensivt ut og ønsket seg en kvinne som ny biskop. Så hvorfor nådde kun menn bispefinalen?