• Arnt Olav Klippenberg

Bjerkreim får både folk og får

Hvis vi skal tro Statistisk sentralbyrå, er det bare Eigersund og Bjerkreim som kan regne med vekst blant dalanekommunene.