• Teknlogi som kan eliminere parkeringsbøter og redusere behovet for parkeringsvakter er mulig, men kommer neppe her ved legevakten i Stavanger. Pål Christensen

Her blir det neppe slutt på bøtene

Pårørende som følger pasienter med akutt behandlingsbehov inn på legevakten, får parkeringsbøter dersom de ikke gir seg tid til en omgang med parkometeret før de følger pasienten til lege.