• Wenke Askvik og Kai Arne Askvik kjøpte tomt på Vatne for sju år siden. Tomten er i LNF-område og fylkesmannen har sagt nei til bygging. Dette bildet er fra 2009. Anders Minge

Siste ord sagt på Vatne

Et ungt par gir opp husdrømmen på Vatne, etter å ha blitt klubbet ned av to fylkesmenn.