• Fra finalen av Det norsk måltid - her ved programlederne Arne Hjetlnes og Heine Totland. Anders Minge

Nobelkonserten banket Det norske måltid

Til sammenligning så 541.000 Nobelkonserten på NRK1.