• Sigurd Vik (H) representerer Stavanger kommune i Filmkrafts styre. Han reagerer kraftig på kritikken Kristine Gramstad utsettes for. Anders Minge

Reagerer på Gramstad-kritikk

Styreleder i Filmkraft Kristine Gramstad blir kritisert for å være konfliktsøkende og splittende. Det er ikke styremedlem Sigurd Vik enig i.