• 221008frflyplass3a

- All grunn til å tro at grunnen ved Sola er forurenset

Avinor har funnet det giftige stoffet PFOS i grunnen ved 30 norske flyplasser. Det regner de også med å finne på Stavanger Lufthavn, Sola.