• -Melkeproduksjonen i Norge kommer til å falle ytterligere utover i 2012. Da må bønder som kan, få anledning til å produsere mer, mener Trond Kr. Refve, leder av Q-meierienes produsentlag. (Foto: Odd Pihlstrøm) Pihlstr m

Q-bønder krever høyere melkekvoter

Q-bøndene på Jæren ber myndighetene øke melkekvotene med 15-20 prosent for å takle smørhunger og redusert melkeproduksjon.