Mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand

Uten førerkort.