Omfattande skadar på hovudvassleidninga

Reparasjonen av hovudvassleidninga mellom Mjølsnes og Nord-Talgje kan ta fleire veker.