• Utestedene i Trondheim og Kristiansand stenger nå klokken 02. Dette har ført til mindre voldskriminalitet. Bildet er fra Trondheim.

Kortere skjenketider halverte helgevolden

Både i Trondheim og i Kristiansand førte en time kortere skjenketid til sterk reduksjon i voldsanmeldelser i helgene.