• Hå-lensmann Oddvar Tengesdal understreker at politiet så langt konsentrerer seg om etterforskningen av hendelsen som skjedde forrige tirsdag, da en asylant fra Afghanistan fikk kokende vann over seg.

Vurderer hyppigere patruljering

Hå-politiet ser ikke bort ifra at flere straffbare forhold kan dukke opp i kjølvannet av at «Ali» fikk helt kokende vann over seg.